Medtanke, omkänsla

Just nu pågår bygget av en ny kristen organisation. Det är metodist, baptist och missionskyrkans ungdomsförbund som fattat beslut om att gå ihop.


Organisationen heter equmenia och har under året börjat med sin profilering. Varumärket equmenia grundar sig på ordet ekumenik som betyder samarbete mellan kyrkor och blev resultatet av en lång process där dessa tre riksförbund varit inblandade.

Medtanke, omkänsla är två ord som man använder mycket i sin profilering precis som den lila färgen. På ett skickligt sätt skapar man en positiv känsla kring varumärket genom att i det här fallet använda två väldigt positivt laddade ord och vrida lite på bokstäverna.

Jag tycker man lyckas och är ovanligt duktiga på att producera snygg och bra reklam som långsamt förmedlar equmenias själ. För om det är något man kan vara kritisk mot är det nog just det, långsamheten. För hur många har egentligen koll på vad equmania är för något? Jag tror tyvärr att kunskapen inom dom tre riksförbunden är ganska låg och ännu lägre är kunskapen utanför.

Men equmenia, den lila färgen och leken med ord är absolut saker som är värda att arbeta vidare med, och gör man det tror jag man kommer lyckas med att byta ut dom gamla varumärkena MKU, SBUF och SMU som idag har en stark koppling, främst inom dom gamla organisationerna.

www.equmenia.se

Bilden i detta inlägg är ett kollage gjort av mig och inte rakt av equmenias egna material.

Kommentera