Vårt dagliga bröd – kör oss i dag

Rubriken kommer från tidningen ICA-kuriren.

Den handlar om hur brödet vi äter fraktas runt runt över världen, istället för att bakas lokalt. Vanligt bröd fraktas i lastbilar genom hela landet, eller till och med över hela världen då och då. Känns fel på något sätt, som om man måste tänka om och hitta lokala alternativ. För tyvärr lever vi för mycket i en tid då vi själva inte har tid att baka.

517001_76241292

Begreppet vårt dagliga bröd används av kristna i samband med nattvarden. Bröd och vin delar man för att visa att man tror eller söker Jesus. Det berättar om en enkelhet som jag gillar. Bröd är bland det mest grundläggande, något som inte är ”fint” eller speciellt. Vardagligt, enkelt och gott. Då borde bröd bakas lokalt av enkla naturliga råvaror istället för alla skumma tillsatser och långa lastbilsturer.
Uttrycket handlar också om att dela med andra, man säger att vi får del av ett och samma bröd i nattvarden, och därför hör vi ihop. Jag tror att ”vårt dagliga bröd” är ett typiskt exempel på utryck som folk i allmänhet ser mer som ett ordspråk än som något från bibeln. Undrar hur mycket ica tänker eller inte tänker på det i samband med att dom satt upp skyltar med texten över brödhyllorna…
Vem delar du ditt bröd med idag?

Kommentera