En bibel med helt annat budskap

saljbibelnBlir du sugen på boken? Känner du för att sälja mer? Det här är en bok riktad till företagare som vill få högre vinst och utveckla sin verksamhet.

Men vad har det med Bibeln att göra? Absolut ingenting! Det är så långt ifrån bibelns budskap man kan komma skulle jag nästan vilja säga.

Här är några punkter om vad man lär sig av sälj-bibeln:

  • Hur du får dina kunder att känna att det är de som köper inte du som säljer
  • Hur du lockar fram rätt känslor hos kunden så han köper nu
  • Säg inte så här för då blir kunden misstänksam eller obeslutsam
  • 3 saker du kan använda för att påverka kunden och få som du vill
  • Varför du alltid ska utgå ifrån att kunden vill köpa av dig

kamelnalsogaDen riktiga bibeln handlar om helt andra saker bland annat står det så här:

  • Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” Mark 10:25
  • Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Matt 6:24
  • Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Matt 6:19

Det skär sig ganska ordentligt tycker jag. Jag mår nästan illa när man blandar omslagets ”sälj, sälj, sälj, i reafärgerna rött och gult med en bok som handlar om något helt annat.

Man försöker vinna billiga poänger på ett varumärke som Bibeln. Men jag tappar förtroendet för bokförlaget Redaktionen som väljer att ge ut denna bok. Hur tänker du om sälj-bibeln?

* Mammon = rikedom, när pengar blir en avgud. Girighetens, rikedomens och orättvisans demon. Wikipedia >>
* Avgud = När man tillber och låter andra saker än Gud styra och få kontrollen över sitt liv.

Kommentera