Älska mer

Den här reklamfilmen har du säkert sätt, den sänds på flera olika reklamer ganska aktivt just nu.

Älska MER är budskapet. I reklamen har vi olika religiösa symboler som änglar, gospelkör. Kören sjunger ”Fortsätt, fortsätt att älska, ja älska mer, älska mer…”

Det är egentligen det budskap som bibeln talar om allra mest. Att älska. I både gamla och nya testamenter, genom Jesus liv och i vad han sa är kärleken ett genomgående tema. Inte bara kärleken mellan ett par utan även mellan fiender, barn och föräldrar, vänner och framför allt mellan oss människor och Gud.

Här är några citat från bibeln på det här temat:

 • Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft.
  5 Mos 6:5

 • Älska varandra
  Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig. Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader.Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.
  Joh 15:11-17

 • Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna.
  1 Pet 4:8

 • Kärleken från Gud
  Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss.
  1 Joh 4:7-12
 • ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Jesus svarade honom: ”Du skall älska Herren, din Gud, med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet.
  Matt 22:37-38

 • Att älska henne är att älska livet, rik på lycka blir den som vaknar tidigt för hennes skull.
  Syr 4:12

Jag säger bara en sak, Älska mer! Fast då syftar inte jag på just drickan…

Kommentera