Moderater med egna budskap

På moderaternas hemsida inför kyrkovalet finns kampanjmotorn. Det är ett verktyg där du kan göra en folder eller ett flygblad och ändra på innehållet som du själv vill. Texten kan man gå in och skriva om och när man är klar får man en pdf som man enkelt kan skriva ut på sin skrivare och sätta upp.

moderater kyrkovalet

Väldigt smart tanke och bra satsning för att få valmaterialet mer personligt. Men vad händer när personer missbrukar och skriver budskap som verkligen inte moderaterna står bakom?

Kommentera