EKHO får inte annonsera i Dagen

Tidningen Dagen har sagt nej till att publicera en annons för ett ungdom

släger som organisationen EKHO arrangerar i höst. EKHO, Riksförbundet Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer vill nå ut till kristna ungdomar med frågor kring sin tro och sin sexualitet.

– En annons för en organisation som bejakar och uppmuntrar utlevd homosexualitet skulle vara stötande för stora delar av Dagens läsekrets, skriver chefsredaktör Elisabeth Sandlund.

Att på det här sättet stoppa en kristen organisations rätt att annonsera tycker jag är fel. Annonsen innehåller inget stötande utan är öppen, inbjudande och riktad till unga kristna hbtq-personer. Människor som söker sin tro och sin identitet. Men tyvärr väljer Dagen att stänga dörren för EKHO.

Om lägret www.ekho.se >>
Dagens ledarblogg om beslutet >>
Artikel i Kyrkans Tidning >>

Kommentera