Kryssa kryddsås i vardagen

Missionskyrkan Sverige driver bokhandeln Gummessons bok och musik på Tegnergatan i Stockholm, och tillsammans med dom finns även Fair Trade Shop som säljer rättvisemärkta produkter av alla möjliga slag.

Just nu skickar de ut valsedlar där man kan välja att få 20% rabatt på till exempel rättvisemärkt kryddsås, choklad, hängstol eller jongleringsbolar med mera.

Så här skriver man själva om kampanjen med valsedlarna:

I valrörelsens sista skälvande vecka drar vi igång en egen valkampanj! Nej, vi kandiderar inte för kommun, landsting och riksdag utan vill uppmärksamma att det inte bara är vart fjärde år som man som medborgare kan påverka samhällsutvecklingen. Några av de viktigaste valen gör vi nämligen dagligen, när vi stoppar varor i våra shoppingkorgar. Genom att välja varor som är rättvist producerade och handlade bidrar vi konsumenter till att producenter och arbetare i tredje världen får bättre betalt och därmed bättre levnadsvillkor.”

En kampanj där man tänkt till, men frågan är om den hinner få effekt på bara en vecka, för sen blir just den här kampanjen inaktuell.

Att köpa rättvisemärkt och satsa på att producenterna får bra betalt och att gifter inte används är en viktig sak.

Kyrkor har länge arbetat med dom frågorna, men kanske på ett sätt borde göra det mer?

Jag undrar hur det går med kyrkkaffet, är det rättvisemärkt i de flesta församlingarna eller är det fortfarande frågor som kommer upp på församlingsmöten här och där som för 10 år sedan.

www.fairtradeshop.se
www.gummessons.com

Kommentera