Tro inte på reklamen

Om det här är reklamtro eller inte kan diskuteras. Hur som helst handlar det om både reklam och att tro. Hur trovärdig är reklam? Ska man lita på det reklamen säger?

I denna reklam är uppmaningen, lita inte på vår reklam utan prata med dom som vet, i det här fallet kunder till If.

Hur trovärdiga argument kan man ha för att tro på Gud? När det handlar om att söka Gud kan uppmaningen kunna vara den samma. Prata med dom som har en tro och ställ alla frågor. Det är alltid lätt att ha fördomar om andra och en bild av vad kyrkor gör och står för, men det är inte alltid så lätt att våga fundera på om dom är sanna.

Vad är din bild av kyrkan och av personer som har en tro? Vad grundar sig den bilden på? Vad är sant och vad är bara en yta? Våga prata med dom som vet, människor som har en tro och en relation till Gud.

www.if.se

Kommentera