Dopsajten.se

Svenska Kyrkan i Lund satar stort på en informationskampanj om dopet. Genom facebook sprider man att dopsajten.se finns och försöker visa upp vad dopet är och innebär.

På sidan kan man se filmer på hur olika typer av dop går till. Barndop i kyrka, barndop i hemmet, ungdomsdop i en sjö och vuxendop i ett kapell.

”Dop är en kärlekshandling, en Guds omfamning av den som döps. Vid dopet bekräftas att du tillhör din familj och att du ingår i en större gemenskap, Guds stora familj.”

Det här är ett av filmklippen man kan se om dopet. Webbplatsen innehåller mycket information om vad dopet är, hur det går till, förslag på psalmer och mycket mera.

Man kan även läsa kortare texter med tankar av personer som blivit döpta, dom är bra men borde lyftas fram ännu mera tycker jag. Om man ska satsa vidare borde man spela in några filmklipp med föräldrar som får berätta om varför dom valde att döpa sitt barn, någon ungdom som valt att döpa sig och gärna någon äldre som blivit döps som vuxen.

Kampanjen tycker jag är bra och den får säkert nyfikna att läsa på mer om dopet.

www.dopsajten.se

Kommentera