Jehovas vittnen

Det här är första gången jag skriver om Jehovas vittnen på reklamtro. Jehovas vittnen är en världsvid organisation som påstår sig vara den den enda direkta fortsättningen av den ursprungliga kristna kyrkan.

Vissa anser att Jehovas vittnen är en sekt, och de använder en egen bibelöversättning ”Nya Världens översättning av den Heliga skrift” som inte alltid stämmer överens med andra bibelöversättningar.

Centralt för Jehovas vittnen är dörrknackning och utgivning av olika tidningar och trycksaker. Genom att besöka olika bostadsområden med regelbundna dörrknackningar vill man sprida sitt budskap, väcka tankar om tro och lämna sina tidningar Vakttornet och Vakna.

Vad man känner inför deras besök är nog olika, men många tycker att det är svårt att hantera. När man öppnar en gång kan man räkna med att dom efter det kommer knacka på regelbundet varje vecka och det är inte lätt att bli av med dom. När jag valt att inte öppna dörren några gånger kom det här brevet i brevlådan.

Det här brevet är inte alls så personligt som det verkar. Det är skrivet för hand och man har lagt tid på det, men budskapet är väldigt allmänt skrivet och riktat till personer som valt att inte öppna eller som inte varit hemma. En sak som jag tycker är svårt med Jehovas vittnen är deras vilja att prata om tro, men deras svårigheter att lyssna på min åsikt och mina tankar om tro.

– Känner du igen den här mannen, frågade de en gång och visade mig sin tidning med en bild av Jesus på framsidan.

Ja svarade att jag kände igen honom, men att jag inte tror att han ser ut som på bilden. Det var fel svar och jag fick reda på att det var så han såg ut.

Exakt vad deras syfte med besöken är framgår inte alltid, oftast vill dom bara prata utan att bjuda in eller försöka övertyga om att gå med i Jehovas. Denna gången i samband med brevet lämnades denna lapp med info om Föreläsningar om bibeln.

Jag är negativ till denna typ av påträngande marknadsföring. Det är bra att vara personlig, men här han man inte bett om den personliga kontakten och får lätt skuldkänslor och att man borde öppna för att vara snäll mot dom, deras besök leder mer till irritation och ett avståndstagande istället för att det väcker en nyfikenhet.

www.watchtower.org

Om Jehovas vittnen på Wikipedia

Kommentera