reklamtro.se 2 år

Pressmeddelande 2011 01 14

För två år sedan startades bloggen reklamtro.se som vill belysa spänningsfältet mellan ytlig tro och djup reklam. Tanken med bloggen är att recensera, lyfta fram bra och dåliga exempel och väcka tankar kring tro och reklam.

I det första inlägget på bloggen som skrevs den 10 december 2008 står det bland annat:

”Vi lever i ett land som man inte direkt kan säga är troende, eller rättare sagt inte kristet. Många har tankar om tro och att det borde finnas någon, något större någonstans på något sätt. Men att kalla det Gud eller Jesus har många svårt för. Ibland försöker kyrkor att nå ut med sitt budskap genom reklam. Vissa gånger funkar det men många gånger blir det ganska platt och som en billig tvål-reklam. Sådana exempel kommer jag ta upp. Sen finns det företag som på olika sätt använder tro i sina reklamkampanjer. Vissa gånger med lyckat resultat och vissa gånger blir det ganska fel.”

Runt 80 inlägg har det blivit hittills och temat har hela tiden varit när reklam och tro möts. Det kan handla om hur kyrkor arbetar med att nå ut med sitt budskap eller hur företag väljer att använda kristna symboler för att förstärka sitt reklambudskap.

Ett antal reklamfilmer, annons-kampanjer, tidningar, butiker, kyrkor har fyllt bloggen med innehåll och tankar kring att nå ut och nå in med budskap.

Bakom bloggen finns Anders Josefsson och företaget Typiskt Anders, som är konsult inom media. Intresset för religion och kristen tro har funnit med i stora delar av Anders liv som varit engagerad i flera olika samfund. Reklamintresset föddes under gymnasiet då Anders läste medieprogrammet och sedan dess har intresset för grafisk design och budskap i text, ord och bild varit avgörande.

www.typisktanders.se

Kommentera