Vi vill fortsätta kunna predika…

Missionskyrkan är i farten igen, efter en lyckat Annandags-insamlings-kampanj är det nu dags att marknadsföra deras Bön- och offerdag till pastors- och diakonutbildning.

Kampanjen består av planscher i kyrkorna och en facebook-sida där man uppmanas att bjuda in fler som berörs.

”Vi vill fortsätta kunna predika om girighetens avigsidor. Därför ber vi om pengar.”

Det är budskapet man har valt. Jag tycker att dessa två meningar väcker tankar och nyfikenhet. Hur menar dom? Är inte Missionskyrkan giriga när dom ber om pengar? Hur ofta predikas det om girighet egentligen?

Texten under förklarar mer direkt, klicka på bilden för att se den större.

Girighet och många andra saker som kyrkan har starka åsikter om går delvis mot samhällets syn. I det här fallet på pengar, man vill alltid ha mer och många är beredda att ta till ganska tuffa metoder för att bli rik och få status.

Kyrkan är när det fungerar en fristad, där girighet, ytlighet och kortsiktighet är saker som man vill motverka och hantera på ett bra sätt. Tänk om mina pengar, som jag ger till denna kampanj leder till att fler pastorer och diakoner kan arbeta med att väcka tankar och sprida ett budskap som är djupare än girighetens kortsiktiga attraktionskraft.

Kampanjen på facebook

www.blipastor.nu

www.missionskyrkan.se

Kommentera