Ger oss vårt dagliga bröd

Alimenta Konditori, ett bageri i Stockholm har en slogan, ”Ger oss vårt dagliga bröd”. Begreppet ”vårt dagliga bröd” kommer från bönen Vår fader. I den nya översättningen används inte längre begreppet ”Vårt dagliga bröd” utan nu är bönen formulerad så här:

Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi
har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.

Man kan säga att det handlar om att vi ska få det vi behöver för att klara oss, men att vi inte behöver mer. Alimenta kanske tycker man behöver köpa mycket av deras bröd, men bönen handlar snarare om att få det man behöver för dagen, men att vi ska vara nöjda sen och inte alltid begära mer.

www.alimenta.se

Mer på wikipedia om bönen vår fader

Kommentera