Han dör på slutet

Högskolan i Gävle satsar just nu på en reklamkampanj för att locka fler till sin lärarutbildning. Kampanjen heter ”Hur mycket fel kan det bli” och de olika skolämne visas med fel fakta och därför behövs fler behöriga lärare.

Kampanjen för att locka studenter som vill bli religionslärare består av en bibel och texten ”Han dör på slutet”. Tanken är att väcka tankar som leder till att fler känner att man borde bli religionslärare.

Enligt bibeln så dör Jesus, men sen uppstår han igen. Om du har missat det har du troligen haft en dålig religionsundervisning i skolan.

Kampanjen är riktad till en målgrupp på 19-25 år och man har valt att använda humor, men ändå med en allvarlig ton. Jag är delad till om kampanjen är bra eller inte. På ett sätt väcker den tankar och känslan att oj, här har man visst missförstått allting, jag kanske ska bli religionslärare. På ett annat sätt är det lätt att tolka den som att skolan inte får ha något religiöst budskap och då är det enkelt att säga att Jesus är död. Jag hoppas kampanjen uppfattas på rätt sätt och att den inte används för att driva med kristna.

www.hig.se

Kommentera