Soppa, tvål och frälsning

Frälsningsarmén är en kyrka med ett stort socialt arbete. Som slogan använder man orden soppa, tvål och frälsning. Det är Frälsningsarméns grundare William Booth som myntade begreppet på 1800-talet. Han menade att det hänger ihop: “Du kan inte predika om Guds kärlek för någon som fryser och är hungrig!”

www.fralsningsarmen.se

Läs mer om deras slogan >>

Kommentera