Kristliga Föreningen av Unga Människor

KFUK-KFUM har i helgen haft riksombudsmöte där man bland annat pratat om sitt namn som var svårt att förmedla till ungdomar idag. Därför har man nu beslutat sig för att satsa på sitt varumärke och byta namn. Det nya namnet är KFUM som numera betyder Kristliga Föreningen av Unga Människor.

KFUK-KFUM som tidigare varit förkortningen av Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor och Kristliga Föreningen av Unga Män har en stor verksamhet i Sverige med många tusen unga deltagare i bland annat idrott, scout, musik, fritidsgårdar, kollon med mera, men kännedomen bland ungdomar kring varumärket är svagt visar deras egna undersökning.

Men vad är det man vill med namnbytet och hur bra blev det egentligen?

Ordet kristliga känns inte direkt så spännande, ungdomligt eller lätt att förstå. KFUK-KFUM, känt som YMCA-YWCA internationellt startade som en kristen ekumenisk rörelse, men idag bedriver man inte i huvudsak kristen verksamhet eller finns till för att samla just kristna. Att välja bort orden man och kvinna som ändå går enkelt att förstår men samtidigt ha kvar det svårtolkade kritliga känns märkligt.

Jag förstår att det vore svårt att ta ett helt nytt namn, för förkortningen KFUM är ändå inarbetad. Men kunde man inte hitta en annan uttydning av bokstäverna eller helt enkelt inte ha någon förklaring alls. Det skulle bara kunna heta KFUM utan att det är en förkortning.

Som slogan använder KFUM orden Body. Mind. Spirit. eller på svenska; kropp, själ och ande som för dom innebär fokus på fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion.

Men vad är det man vill? För mig är det ganska otydligt om man vill eller inte vill använda kristendomen i sin verksamhet. Flera gånger på deras hemsida försöker man dämpa ner kopplingen till kristen tro, samtidigt som man alltså väljer att ha kvar kristliga i sitt namn.

Som det är nu känns KFUM gammalt och inte riktigt med sin tid. KFUM gör en massa bra ungdomsverksamhet, men varumärket vet jag inte om man lyckas med att anpassa till en yngre målgrupp genom att inte byta namn på riktigt. Frågan är vad man vill vara eller inte vara. Det är en större fråga än om man ska använda män och kvinnor eller människor i sitt namn.

www.kfum.se
pressmeddelande

”Nya” KFUM | Dagen
Män i KFUM blir människor | TT / skånskan

Kommentera