Kyrkornas globala vecka

Idag börjar Kyrkornas globala vecka, med årets tema som är ”Över gränser — om migration och flyktingskap”.

Vad är Kyrkornas globala vecka?
”Under Kyrkornas globala vecka vill vi inspirera församlingar och organisationer att gemensamt lyfta rättvisefrågorna i gudstjänster, aktiviteter och samtal. Globala veckan firas varje år i november, men temat och materialet kan användas för aktiviteter när som helst på året.

Initiativet till Kyrkornas globala vecka kommer från Sveriges Kristna Råd och de 27 kyrkor som finns i rådet. Erbjudandet om att vara med och fira Kyrkornas globala vecka går till över 4000 församlingar och organisationer inom alla kristna traditioner i Sverige.”

När det gäller alla aktiviteter som sker runt om i Sverige marknadsför församlingar och kyrkor det på en mängd olika sätt, det SKR förmedlar är en grafisk profil och material av olika slag.

Det gemensamma materialet tycker jag är väldigt tråkigt och intetsägande. Det känns inte nytt och väcker inte direkt några tankar eller känslor. Kyrkornas globala vecka är lätt att det uppfattas internt tycker jag och tyvärr lyckas man inte med den gemensamma kampanjen nå ut med det viktiga som ligger bakom.

Jag hoppas på att man inför nästa år satsar på en helt ny reklamkampanj där man vågar mera och inte nöjer sig med att kännas sådär. Jag hoppas också att man satsar mer på webben och tänker till om hur ungdomar kan engageras på ett aktivare sätt. För som det är nu känns det för internt och gammalt.

skr.org/globalaveckan

lokala aktiviteter

Kommentera