Francis dop

Tele 2 har under en längre tid nu på olika sätt anspelat på religion. Jag har tidigare bloggat om när frank tackar Jesus efter ett läkarbesök med bra besked.

I samband med att prinsessan Estelle döptes visade sig att Frank blivit pappa. Reklamfilmen har sedan dess visats mycket och gör det fortfarande.

You raise me up som Frank sjunger på dopet är en sång om upprättelse, en sång om befrielse från saker som tynger. Den används i många kyrkliga sammanhang men mest känd blev den kanske när Westlife gjorde en tolkning av låten.

Tele2 fortsätter med sina kristna associationer, och jag skulle inte riktigt vilja tolka det som att det är ur ett ironiserande syfte. Visst kan man fundera över varför man döper ett får och vad syftet är att göra det i en reklamfilm för ett telefoni-företag. Jag tycker att man ändå håller sig på en bra nivå där man helt enkelt enbart illustrerar ett dop av det nyfödda fåret och låter oss som tittar tolka vad som sker.

I bibeln används metaforen ”Guds lamm” för att beskriva Jesus. Ett fläckfritt lamm utan skuld som kommit hit till världen för att rädda oss som ofta gör fel och har många brister.

Här är två exempel

Johannesevangeliet 1:29
Nästa dag såg han Jesus komma, och han sade: ”Där är Guds lamm som tar bort världens synd.

Johanesevangeliet 1:36
När Jesus kom gående såg Johannes på honom och sade: ”Där är Guds lamm.”

Dopet handlar om att tillhöra kristendomen. När man blir döpt som barn väljer föräldrarna att låta sitt barn bli en del av församlingen med förhoppningen om att barnet senare i livet ska ta ställning för sin personliga tro, i samband med konfirmationen eller vid något annat tillfälle.

Vad tycker du om reklamfilmen? Kommentera gärna.

Kommentera