Vad ska en kyrka heta?

Gemensam Framtid, kyrkan som bildats av Metodist-, Baptist- och Missionskyrkan har under flera år letat efter sin identitet och ett nytt namn. Det har hittills inte gått så bra med namnfrågan, men nu har kyrkostyrelsen gett ytterligare ett förslag på namn. Man väljer att presentera det genom Youtube i vad man kan kalla en reklamfilm.

Namnförslaget är alltså Gemensam kyrka.

Jag valde att fråga några personer om deras direkta tankar kring namnförslaget.

Thomas, 25, sökande ateist som studerar till journalist.
– Det känns uteslutande och att det bara är för dom som redan är där paradoxalt nog, lite sekteristiskt på något sätt.

AnnaSara, 23, tidigare ungdomsledare i Missionskyrkan och studerar till journalist.
– Torrt, omodernt och som att man inte ska förändras överhuvud taget från vad vi var. Jag vet inte riktigt vad det innebär. Först tänkte jag ”nej”. Det var varken ett bra eller nytänkande förslag. Det lät som ett arbetsnamn mer än en kyrka. Efter lite mer tanke tänker jag att trots att det inte känns ungdomligt eller nytt ger det ändå en vision om vart vi ska. Ett löfte om mycket som vi kanske inte lyckas leva upp till. Men gör vi det – blir vi en kyrka med gemenskap mellan massa olika slags människor – visst, då kan det gå an. Men vad händer med de som aldrig kommer in i gemenskapen i Gemensam Kyrka? Det blir väldigt fel.

Hanna, 25, utbildad till pastor i Alliansmissionen och studerar till journalist.
– Först fick jag en känsla av värme, men att det är för dom i gemenskapen. Samtidigt låter det lite som att det är ofärdigt på något sätt.

Petra, 20, medlem i Evangeliska Frikyrkan och studerar till journalist
– Jag ser nog inte riktigt vad det ska betyda, vad det är för kyrka. Jag känner inte att jag dras till det.

Namnet Gemensam kyrka känner jag själv inte så mycket för. Det känns svårt att förstå och inte så framåtsyftande. Vad är det man vill säga? Vem ska man vara gemensam med och hur kommer det uppfattas utifrån? Kanske är man nu så trött på att inte komma vidare med namnfrågan att man väljer att presentera ett förslag som känns som ett arbetsnamn. Ordet gemensam och ordet kyrka är i och för sig väldigt bra ord, men är det det kyrkan ska heta?

En sak som Gemensam Framtid kommit längre med är att formulera en vision, och den tycker jag faktiskt känns riktigt bra och har en framtidsrörelse.

Vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.

Vad tycker du? Kommentera gärna.

Pressmeddelande – gemensamframtid.se

Sändaren – GF:s kyrkostyrelse föreslår ”Gemensam kyrka”
Dagen – Gemensam framtid kan bli Gemensam kyrka

Kommentera