Sveriges största frikyrka heter Equmeniakyrkan

namnforslag

Sveriges största frikyrka har nu fått ett namn, Equmeniakyrkan.

Metodistkyrkan, Baptistkyrkan och Missionskyrkan har gått ihop, och har under några år nu kallat sig Gemensam Framtid. Ett namn som varit tillfälligt och egentligen mer varit ett arbetsnamn internt för att sätta fokus mot framtiden än ett namn att kommunicera utåt.

Namnfrågan har varit en stor och svår fråga och mängder av namnförslag har diskuterats. Flera gånger har namnförslag röstats ner och kyrkostyrelsen har tidigare förslagit Samfundskyrkan, Equmeniakyrkan, som man sen drog tillbaka och sen i år har man storsatsat på namnet Gemensam kyrka, som jag tidigare skrivit om.

Men kyrkokonferensen med ombud från Gemensam framtids församlingar ville något annat och valde namnet Equmeniakyrkan.
Jag tycker namnet är ganska bra, det väcker nyfikenhet men samtidigt är det kanske lite svårt att tolka och se vad det betyder. Att vara ekumenisk innebär att man har en öppenhet för att möta andra kristna och en vilja att samarbeta med andra kyrkor. Det är bra, bara man samtidigt vågar stanna upp och fundera på sin egen identitet och tro som kyrka.

Dagen: Nya samfundet heter Equmeniakyrkan
Sändaren: Equmeniakyrkan efter röstdramatik

Uppdaterat: Jag skrev att den nya kyrkan är den största frikyrkan i Sverige, men det beror på hur man räknar. Pingst är större i antal medlemmar. Jag utgick från statistik där många medlemmar dubbelräknades genom att vara med i olika former av samarbetsförsamlingar.
Men om man tittar på statistik från Nämnden för statligt stöd till trossamfund som räknar antalet betjänade (Medlem eller registrerad deltagare i verksamhet) under 2011 har de tre samfunden tillsammans 141 521 betjänade personer och Pingst 111 120 betjänade personer.
Först när 2012 års siffror kommer kan man dock tydligt se om Equmeniakyrkan eller Pingst betjänar flest personer då man från och med 2012 räknar medlemmar i den nya kyrkan istället för bildarkyrkorna.

Kommentera