”Han bara låg där och bad”

Att arbeta som kyrkvaktmästare handlar om betydligt mer än att flytta möbler, sköta ljudet och ta hand om praktiska problem.

Björn är kyrkvaktmästare i Svenska kyrkan i Jönköping och berättar i en reklamfilm om sitt arbete och om alla samtal och möten han har med människor om tro, kyrkan och livet.

På ett jordnära sätt berättas om en tro som finns med i små och stora händelser. Bland annat beskriver han en situation där en person låg och bad, vilket någon reagerade på.

Det var länge sedan jag såg en reklamfilm som förmedlar kyrkans liv och på ett så nära och personligt sätt. Ofta blir reklam som produceras av kyrkor och kristna rörelser för komplicerade eller för ytliga, där varken bön, tro eller livets frågor på allvar får plats. Men här tycker jag är ett väldigt bra exempel när fokuset är vad kyrkan kan erbjuda och på vilket sätt den kristna tron får konsekvenser i livet.

Att reklamen sen är väldigt snyggt filmad och redigerad är bara stora plus som gör att budskapet lyfts fram ännu mera.

Vad tycker du om den här och annan reklam som kyrkor producerar?

Kommentera