Currently browsing tag

Missionskyrkan

Vad ska en kyrka heta?

Gemensam Framtid, kyrkan som bildats av Metodist-, Baptist- och Missionskyrkan har under flera år letat efter sin identitet och ett nytt namn. …

Kyrkornas globala vecka

Idag börjar Kyrkornas globala vecka, med årets tema som är ”Över gränser — om migration och flyktingskap”. Vad är Kyrkornas globala vecka? ”Under Kyrkornas …

Gemensam Framtid

Som jag skrivit om här på reklamtro.se flera gånger har tre samfund precis beslutat sig för att bilda en ny kyrka. Som …

En ny kyrka bildades i helgen

Tre samfund har i helgen beslutat att gå tillsammans och bilda en ny kyrka. Namnfrågan, som är väldigt viktig är inte lätt …

100 dagar med Jesus

Just nu satsar man stort i Södra Vätterbygden (området kring Jönköping) på en kampanj där många kyrkor i området har bestämt sig …

Vi vill fortsätta kunna predika…

Missionskyrkan är i farten igen, efter en lyckat Annandags-insamlings-kampanj är det nu dags att marknadsföra deras Bön- och offerdag till pastors- och …

Mirakelbrev

Jag har tidigare skrivit om Svenska Missionskyrkans Annandagsinsamling som heter Mirakel 2011. Idag ramlade ett brev in i min brevlåda. På kuvertet …